Plant beauty
in the world


การใส่ใจต่อโลก คือ พันธกิจหลักของเรา

 

เรียนรู้เพิ่มเติม

บรรจุภัณฑ์ที่มีความรับผิด

ชอบต่อสิ่งแวดล้อม


เราอยากให้คุณรู้สึกดีกับผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้ นั่นจึงเป็น
เหตุผลที่เรานำวัสดุรีไซเคิลมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด - เราจึงเปลี่ยนสิ่งของเหลือใช้
เช่น เหยือกนมและขวดโซดา ให้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม

 


เราทำได้อย่างไร:

กระบวนการผลิตที่มีความรับ

ผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม


ในทุกๆ วัน เรามุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่กระบวนการผลิตที่มี
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์แบบ

 

 


เราทำได้อย่างไร:

การจัดซื้อวัตถุดิบที่มีความรับ

ผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม


วิสัยทัศน์ของเราคือ การได้เป็นผู้นำในการปกป้องผืนดินและน้ำสะอาดให้กับโลก รวมทั้งสุขอนามัยและสิทธิมนุษยชน

เราทำได้อย่างไร: 

90% ของส่วนผสมที่ได้จากพืชพรรณธรรมชาติของเราสามารถตรวจสอบกลับไปยังประเทศต้นทางได้ ตั้งแต่ในขวดไปจนถึงผืนดินที่ปลูก

นอกเหนือจากการร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงกำไรแล้วเราก็ยังได้สร้างงานและรายได้ให้แก่ชุมชนที่เรารับซื้อวัตถุดิบ ด้วยการสอนให้คนในชุมชนทราบถึงเทคนิคการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน รวมทั้งให้การช่วยเหลือครอบครัวของพวกเขา เพื่อให้พวกเขาได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ส่วนผสม


เพราะคุณค่าที่อยู่ภายในต่างหากที่เป็นสิ่งสำคัญ เราจึง
ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดมาสู่คุณ
 


เราทำได้อย่างไร:

ความรับผิดชอบต่อสังคม


เราสามารถระดมเงินทุนได้กว่า 60 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อใช้ในโครงการริเริ่มเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ปี 1999 โดยเราได้ร่วมมือกับ charity: water เพื่อจัดหาน้ำสะอาดให้แก่ชุมชนต่างๆ ในประเทศอินเดีย เนปาล มาดากัสการ์ และเอธิโอเปีย ซึ่งล้วนแต่เป็นประเทศที่เป็นแหล่งผลิตส่วนผสมให้กับผลิตภัณฑ์ของเรา

เป้าหมายของเรา: 

เรามุ่งหวังที่จะระดมทุนให้ได้ 25 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2021 ผ่านกิจกรรม Earth Month ที่จัดขึ้นทุกปีเพื่อใช้ในการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาด สาธารณสุข และสุขอนามัยทั่วโลก

Aveda is now Leaping Bunny approved

ตอนนี้ อเวดา
ได้รับสิทธิ์ในการแสดงสัญลักษณ์ LEAPING BUNNY เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Aveda is vegan, 90% naturally derived, wind & solar powered and 100% PCR PET bottles.

พันธกิจของอเวดา

ด้วยส่วนผสมจากพืชพรรณธรรมชาติ ที่ไม่มีส่วนผสมจากสัตว์
และหัวใจที่มุ่งมั่นที่จะดูแล คงไว้ซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อเวดาเป็นผู้บุกเบิกมาตรฐานใหม่ในด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในธุรกิจด้านความงามมาเป็นเวลานานหลายทศวรรษ ในกระบวนการผลิตของอเวดาที่โรงงานหลักของใช้พลังงานลมและแสงอาทิตย์ 100% และเป็นผู้บุกเบิกในการใช้ขวดพลาสติกประเภท PET ที่ผ่านการบริโภคแล้ว 100% นอกจากนี้อเวดายังมุ่งเน้นที่จะลดการใช้พลาสติกบริสุทธิ์ในบรรจุภัณฑ์และทุกส่วนที่เกี่ยวข้องอีกด้วย