Plant beauty


in the world


การใส่ใจต่อโลก คือ พันธกิจหลักของเรา

 

เรียนรู้เพิ่มเติม

Learn More about what you give when you give Aveda.

Plant infused. Sustainability at heart.*

*Product manufacturing is powered by Aveda’s solar array and/or wind energy through renewable energy credits and carbon offsets. Striving to achieve a Silver Zero Waste to Landfill certification using the UL scheme by end of 2021 at our primary manufacturing facility. Pioneered 100% post-consumer recycled PET packaging in beauty. **As of 2019, all products manufactured are 100% Vegan. And we are committed to having all vegan products on shelves by January 1, 2021. ***Hair care is 90% naturally derived on average using the ISO standard. From plants, non-petroleum minerals or water.

บรรจุภัณฑ์ที่มีความรับผิด

ชอบต่อสิ่งแวดล้อม


เราอยากให้คุณรู้สึกดีกับผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้ นั่นจึงเป็น
เหตุผลที่เรานำวัสดุรีไซเคิลมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด - เราจึงเปลี่ยนสิ่งของเหลือใช้
เช่น เหยือกนมและขวดโซดา ให้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม

 


เราทำได้อย่างไร:

ความรับผิดชอบต่อสังคม


เราสามารถระดมเงินทุนได้กว่า 60 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อใช้ในโครงการริเริ่มเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ปี 1999 โดยเราได้ร่วมมือกับ charity: water เพื่อจัดหาน้ำสะอาดให้แก่ชุมชนต่างๆ ในประเทศอินเดีย เนปาล มาดากัสการ์ และเอธิโอเปีย ซึ่งล้วนแต่เป็นประเทศที่เป็นแหล่งผลิตส่วนผสมให้กับผลิตภัณฑ์ของเรา

เป้าหมายของเรา: 

เรามุ่งหวังที่จะระดมทุนให้ได้ 25 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2021 ผ่านกิจกรรม Earth Month ที่จัดขึ้นทุกปีเพื่อใช้ในการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาด สาธารณสุข และสุขอนามัยทั่วโลก

กระบวนการผลิตที่มีความรับ

ผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม


ในทุกๆ วัน เรามุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่กระบวนการผลิตที่มี
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์แบบ

 

 


เราทำได้อย่างไร:

การจัดซื้อวัตถุดิบที่มีความรับ

ผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม


วิสัยทัศน์ของเราคือ การได้เป็นผู้นำในการปกป้องผืนดินและน้ำสะอาดให้กับโลก รวมทั้งสุขอนามัยและสิทธิมนุษยชน

เราทำได้อย่างไร: 

90% ของส่วนผสมที่ได้จากพืชพรรณธรรมชาติของเราสามารถตรวจสอบกลับไปยังประเทศต้นทางได้ ตั้งแต่ในขวดไปจนถึงผืนดินที่ปลูก

นอกเหนือจากการร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงกำไรแล้วเราก็ยังได้สร้างงานและรายได้ให้แก่ชุมชนที่เรารับซื้อวัตถุดิบ ด้วยการสอนให้คนในชุมชนทราบถึงเทคนิคการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน รวมทั้งให้การช่วยเหลือครอบครัวของพวกเขา เพื่อให้พวกเขาได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ส่วนผสม


เพราะคุณค่าที่อยู่ภายในต่างหากที่เป็นสิ่งสำคัญ เราจึง
ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดมาสู่คุณ
 


เราทำได้อย่างไร:

1เราจัดซื้อเครดิตพลังงานหมุนเวียนและการชดเชยคาร์บอนเพื่อให้เกิดความสมดุลกับการใช้พลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติของเรา