ส่วนผสม


พันธะสัญญาแห่งส่วนผสม


ที่อเวดา ศิลปะและวิทยาศาสตร์แห่งสารสกัดจากดอกไม้บริสุทธิ์และพืชพรรณ เราเชื่อว่าธรรมชาติคือสิ่งที่สวยงามที่สุด เป็นเหตุผลที่เรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มการใช้ส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ส่วนผสมจากธรรมชาติ : เราให้คำจำกัดความส่วนผสมจากธรรมชาติไว้ว่า 50% ของโมเลกุลมาจากพืชพรรณ, แร่ไร้ปิโตรเลียม, น้ำ หรือแหล่งธรรมชาติอื่นๆ

พันธสัญญาของเราที่จะมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่มาจากธรรมชาติ และเป็นมิตรกับโลกของเรา ซึ่งดีสำหรับเราทุกคน เป็นมากกว่าแค่เพียงการใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติ

 

อเวดาและส่วนผสมสีเขียว

 

เราเชื่อมโยงพันธกิจของเรากับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ที่อเวดา เป้าหมายของเราคือการมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะส่งผลดีต่อผู้ใช้ ในแง่ของประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม และยังคงมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

ผลิตภัณฑ์ของอเวดา ปราศจากส่วนผสมของพาราเบน, พทาเลท และสารลดแรงตึงผิว

เราพยายามอย่างหนักเพื่อสร้างความมั่นใจว่าความหลากหลายทางนิเวศวิทยาและวัฒนธรรม จะถูกแสดงออกมาโดยการใช้ส่วนผสมหลักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากทั่วทุกมุมโลก 

ครอบครัวอเวดาเชื่อมั่นว่าเราจะประสบความสำเร็จในเป้าหมาย โดยมุ่งมั่นที่จะใช้สิ่งที่เราเรียกว่าส่วนผสมสีเขียว ในผลิตภัณฑ์ของเราเมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ ข้อกำหนดของเราเกี่ยวกับส่วนผสมที่เป็นสีเขียวกำหนดว่าต้องเป็นไปตามเกณฑ์อย่างน้อยหนึ่งข้อต่อไปนี้:

• ส่วนผสมมาจากธรรมชาติ ซึ่งเราจำกัดความว่าต้องมากกว่า 50% ของโมเลกุลมาจากพืชพรรณ, แร่ธาตุที่ปราศจากปิโตรเลียม, น้ำ หรือแหล่งธรรมชาติอื่นๆ

• ส่วนผสมออร์แกนิคที่ได้รับการรับรอง

• แหล่งที่มาจากต้นกำเนิดจากพืชที่ยั่งยืนหรือทดแทนได้ และไม่ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศจากแหล่งกำเนิด

สำหรับอเวดา ความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องและการปรับปรุงจำนวนของส่วนผสมสีเขียวที่เราใช้ในผลิตภัณฑ์ของเรา เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นใจว่าเราให้เกียรติพันธสัญญาของเราในการดูแลโลกที่เราอาศัยอ

แนวทางการใช้ส่วนผสมสีเขียวของอเวดา:

• ตั้งแต่ปี 2000 อเวดาได้เพิ่มการสั่งซื้อวัตถุดิบจากสมุนไพรและน้ำมันหอมระเหยออร์แกนิกจาก 20% - 25% ของน้ำหนักทั้งหมดไปเป็นมากกว่า 90% ในขณะที่เราเพิ่มกำลังการผลิตอย่างมีนัยสำคัญ เปอร์เซ็นต์ที่แน่นอนแปรผันเล็กน้อยจากปีต่อปี เนื่องจากการผสมผสานผลิตภัณฑ์และความพร้อมใช้งานของส่วนผสมที่ผ่านการรับรองแล้ว

• อเวดาจัดตั้ง Soil to Bottle™ สำหรับตรวจสอบส่วนผสมสำคัญ ซึ่งช่วยให้อเวดาสามารถจัดทำเอกสารและขยายแหล่งที่มาของส่วนผสมเหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริมคุณภาพผ่านซัพพลายเชน

• การพัฒนาเทคโนโลยีพิเศษ Babassu Betaine ของอเวดา เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการพัฒนาและใช้ทางเลือกที่ยั่งยืนจากพืช เพื่อทดแทนการใช้ปิโตรเคมีเมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้"

 

แหล่งที่มาของส่วนผสม

 

เดินทางไปกับเรา ในการตามหาส่วนผสมของอเวดา ไปยังฟาร์มหรือแหล่งเพาะปลูกที่ทำงานร่วมกับเรา ที่เราเรียกว่า Soil to Bottle℠ และเราต้องทำให้มั่นใจในค่าตอบแทนที่ยุติธรรมในทุกกระบวนการ

อเวดาทำงานใกล้ชิดร่วมกันกับชุมชน และ/หรือซัพพลายเออร์ ในการใช้เป็นแหล่งส่วนผสมอันดับแรก เราอ้างอิงความสัมพันธ์เหล่านี้เอาวัตถุดิบของเราเสมอ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจัยที่นอกเหนือความควบคุมของเราในบางครั้ง (เช่น ภัยแล้ง, วัชพืช และความสามารถที่จำกัด) ซึ่งชุมชน และ/หรือซัพพลายเออร์ไม่สามารถทำตามความต้องการของเราได้ อเวดาจะใช้ซัพพลายเออร์เจ้าอื่นในการจัดส่งวัตถุดิบทางเลือกคุณภาพสูง จนกว่าเราจะได้แหล่งวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์เจ้าแรก