การผลิตที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

 

เราเชื่อว่าไม่มีทางเลือกในการทำธุรกิจใดที่จะเหมาะสมไปกว่าการทำให้สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และความเชื่อนี้ก็ส่งผลกับทุกๆการตัดสินใจของเรา เราหาแรงบันดาลใจจากการกระทำ จากธรรมชาติ และเชื่อว่าธรรมชาติไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ควรปกป้องเท่านั้น แต่ยังเป็นแบบอย่างสำหรับความยั่งยืนอีกด้วย เราเชื่อว่าผลกำไรและการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถทำงานร่วมกันได้

อเวดาสนับสนุนการพัฒนาพลังงานลมทดแทน เพื่อช่วยทดแทนการใช้คาร์บอน เราภูมิใจที่เป็นบริษัทความงามรายแรกที่ผลิตผลิตภัณฑ์ด้วยพลังงานลม 100%**

** บริษัทความงามรายแรกที่ผลิตด้วยพลังงานลม 100% ในโรงงานผลิตหลักของเรา

 

พลังงานทดแทน


SUPPORTING WIND ENERGY

เราภูมิใจที่ได้เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจความงามรายแรกที่ผลิตสินค้าด้วยพลังงานลม 100 เปอร์เซ็นต์* ซึ่ง 100% ของการซื้อพลังงานจากลมถูกนำมาใช้แทนพลังงานหลักในโรงงานการผลิตหลักของบริษัท ในเมืองมินเนสโซตา, อเวดาสำนักงานใหญ่, Aveda Institute Minneapolis, Experience Centers, ซาลอน และ Aveda Institutes ในเมืองนิวยอร์ค และเราซื้อพลังงานทดแทน CO2 โดยบุคคลที่สาม

โดยได้กล่าวไว้ว่า ยังมีหนทางที่จะบรรลุ "ความเป็นกลางคาร์บอน" ด้วย ในขณะที่เรามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas) ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานผลิตหลักของเราในสหรัฐอเมริกา, การผลิตเครื่องสำอางของเราในแคนาดา และการผลิต, การขนส่ง และการใช้ผลิตภัณฑ์สเปรย์ของเรา ผ่านการซื้อพลังงานลมด้วยกระแสไฟฟ้าและก๊าชเรือนกระจก การปล่อยมลพิษประมาณ 6% ของผลิตภัณฑ์อเวดา ผลิตโดยบุคคลที่สามซึ่งไม่ได้ซื้อพลังงานลมหรือการชดเชย C02 
 
นอกจากนี้การขนส่ง, การใช้, การกำจัด และผลกระทบอื่นๆของผลิตภัณฑ์อเวดา ส่วนใหญ่ไม่ได้ครอบคลุมการชดเชย

 สุขภาพและความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม

อเวดาภูมิใจที่ได้รับการรับรองว่าเป็นสถานที่ทำงานแบบ MNSTAR!

MNSTAR โปรแกรม Minnesota Occupational Safety and Health Administration (MNOSHA) ให้การยอมรับสถานที่ทำงานที่ผูจัดการและพนักงานทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพ ซึ่งนอกเหนือจากมาตรฐานทั่วไป เป็นผลให้ในระยะยาวจะช่วยป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงานได้

ในการได้มาซึ่ง MNSTAR กระบวนการจัดการทำงานและพนักงานของอเวดาทำงานร่วมกันกับ MNOSHA's Workplace Safety Consultation ในการระบุและกำจัดอันตรายในอนาคต ส่วนสำคัญในที่ครอบคลุมโปรแกรมนี้ประกอบด้วย: ภาวะผู้นำและการมีส่วนร่วมของพนักงาน, การจัดแบ่งแหล่งของประเด็นด้านความปลอดภัย, ระบบตรวจและควบคุมอันตรายในสถานที่ทำงาน และแผนงานการเทรนและให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัย

MNSTAR เริ่มขึ้นที่รัฐมินเนสโซตา ในเดือนมกราคม ปี 1999 เป็นแบบอย่างหลังจากที่สหพันธ์ OSHA Voluntary Protection Program (VPP) เริ่มขึ้นในปี 1982 อเวดาภูมิใจที่ได้เป็น 1 ใน 35 บริษัทที่ได้สถานะ MNSTAR!