Shop plant powered, bond-building treatment to strengthen and repair damaged hair.

บำรุงผมทั้ง 3 ระดับ
ทุกชั้นของเส้นผม

botanical repair strengthening hair system

ฟื้นบำรุงผมเสีย พร้อมเสริมความแข็งแรงให้กับเส้นผมจากภาพในสู่ภายนอก ด้วยการเสริมสร้างพันธะผลจาก plant molecules และ botanical oils


เปลี่ยนผมเสียของคุณให้กลับมามีสุขภาพดี

botanical repair ด้วยเทคโนโลยี plant-powered ที่เสริมสร้างพันธะเส้นผมให้แข็งแรง ฟื้นบำรุงและปกป้องเส้นผมได้ถึง 3 ระดับ ให้ผมเงางาม เป็นประกาย ดุจผมสุขภาพดีอย่างเห็นได้ชัดเจน
 


BOTANICAL REPAIR

ฟื้นฟูผมด้วย Plant-powered

Botanical Repair uses natural ingredients, sustainable practices and clean science.

Plant powered.
ใส่ใจต่อโลก

botanical repair ฟื้นฟูเส้นผมให้แข็งแรง
ผลิตด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ

✓ วีแกน 100%
✓ ผลิตด้วยพลังงานลมและโซล่าร์เซลล์*
✓ ไม่มีส่วนผสมจากซัลเฟต ซิลิโคน และพาราเบน
✓ ไม่มีส่วนผสมจากน้ำหอมสังเคราะห์
✓ บรรจุภัณฑ์เป็นพลาสติกประเภท PET ที่สามารถรีไซเคิลได้
✓ มีส่วนผสมที่พัฒนาจากธรรมชาติสูงถึง 94%**
✓ ไม่ทดลองกับสัตว์

*ขั้นตอนการผลิตของผลิตภัณฑ์จากอเวดาใช้พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์และ/หรือพลังงานลม ผ่านเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียนและการชดเชยคาร์บอน
**สารสกัดจากธรรมชาติ 94% ตามมาตรฐานของ ISO จากพืช และแร่ธาตุ ที่ไม่ใช่ปิโตรเลียมหรือน้ำ