นิยามความเป็นอเวดา

พบกับผลิตภัณฑ์ที่เราได้สร้างสรรค์ขึ้น
เพื่อมอบผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการในทุกครั้งที่คุณใช้ 
 นิยามความเป็นคุณ - สิ่งที่คุณใฝ่ฝัน, เป้าหมาย และบุคลิกของคุณ - นี่คือตัวตนของคุณ นิยามความเป็นอเวดา - ผลิตภัณฑ์ของเราไม่ทดลองกับสัตว์, ใส่ใจสิ่งแวดล้อม, สร้างสรรค์จากพืชพรรณธรรมชาติ และ มีกลิ่นหอมจาก pure-fume™ aromas - นี่คือตัวตนของอเวดา

นิยาม
ความเป็นอเวดา

เราสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจใน
ความงามและโลกของเราทุกคน
ด้วยการค้นคว้าวิจัยจากพืชพรรณธรรมชาติ
สกัดกลิ่นหอมด้วยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์
Pure-FumeAroma และไม่ทดลองกับสัตว์
เรายืนหยัดที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณ
ฑ์เพื่อความงามที่มีความปลอดภั
ยควบคู่ไปกับใส่ใจสิ่งแวดล้อม

WHAT'S INSIDE

รู้จักโมเดลของเราAlina เธอมาจากเกาะเล็กๆ ในรัสเซียแต่ทำงานในประเทศอื่น พูดได้ 2 ภาษา รักความท้าทาย ชอบเล่นสเก็ต, เซิร์ฟและเกมส์ต่างๆ


รู้จักผลิตภัณฑ์ของเรา: damage remedydaily hair repair ผลิตจากพืชพรรณธรรมชาติ 98% และโปรตีนจากควินัว, ถั่วเหลืองและแมคาเดเมีย - นี่คือความลับที่ผลิตภัณฑ์นี้ฟื้นบำรุงผมแห้งเสียได้อย่างรวดเร็ว

นิยาม
ความเป็นอเวดา

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์จาก
การค้นคว้าวิจัยพืชพรรณธรรมชาติ
ผลิตด้วยพลังงานลมและไม่ทดลองกับสัตว์

1จากพืชพรรณธรรมชาติ, แร่ธาตุหรือน้ำที่ปราศจากปิโตรเลียม