Aveda is certified by B Corporation

เรายึดถือมาตรฐานด้านความรับผิดชอบขั้นสูงเสมอ 

และวันนี้การดำเนินงานและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของเราได้รับการรองรับจาองค์กรภายนอกที่ไม่แสวงหากำไรระดับโลก 

การดูแลโลกและผู้อยู่อาศัยในโลกใบนี้
นับตั้งแต่ปี 1978

Certified B Corporation are purpose-driven and believe in using business to create benefits for everyone.

B CORP คืออะไร?

Certified B Corporpations™ คือกลุ่มองค์กรที่มีเป้าหมายและเชื่อมั่นในการใช้ธุรกิจในการสร้างผลประโยชน์แก่ทุกคน B Corps จะถูกรองรับโดย B Lab™ ซึ่งเป็นองค์กรอิสระไม่แสวงหาผลกำไรที่มุ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกกับบริษัททั่วโลก.

For over 40 years, we've worked to set an example for environmental leadership and responsibility.

ทำไมต้อง ​B CORP?

ตลอด 40 ปีที่ผ่านมา เราได้มุ่งมั่นที่จะเป็นตัวอย่างด้านผู้นำและการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การเป็น B Corp ในครั้งนี้ทำให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้นำที่เห็นตรงกันด้านการขับเคลื่อนให้ผู้คนใช้ธุรกิจเป็นตัวขับเคลื่อนสิ่งดีๆ.

We completed the B Impact Assessment, which measured our environmental and social practices and policies across five pillars

ขั้นตอนการรองรับ?

กระบวนการนั้นเป็นไปอย่างเข้มงวดและละเอียดถี่ถ้วน เราได้ทำการทดสอบ ​B Impact Assessment ที่วัดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมบน 5 แกนหลัก โดยจะถูกตรวจสอบอย่างรอบด้านและต้องใช้เอกสารจำนวนมาก และต้องมีคะแนนอย่างน้อย 80 คะแนนในการก้าวสู่ขั้นตอนถัดไป.

 

และเราได้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราที่มีกับผู้คนและโลกของเราด้วยการเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทสาธารณประโยชน์.

Every three years, we must go through the certification process to maintain our B Corp status.

เราจะถูกตรวจสอบได้อย่างไร?

ทุกๆ สามปี เราจะต้องเข้าสู่กระบวนการการรับรองอีกครั้งเพื่อคงสถานะ B Corp ต่อไป การประเมิณด้านผลกระทบของเราจะถูกเปิดเผยสู่สาธารณชนในด้านล่างนี้ และจะอยู่บนโปรไฟล์ B Corp ของเราด้วย.

 

นอกเหนือจากนี้ ในญานะบริษัทสาธารณประโยชน์ เราต้องคำนึงถึงผลกระทบของการตัดสินใจของเราที่จะมีต่อแรงงาน ชุมชน ผู้บริโภค ผู้ผลิต และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย.

Aveda's overall B Impact Score is 89.6

คะแนน B Impact โดยรวมของเรา

Aveda is certified by B Corporation

คะแนนของเราในแต่ละแกน
                                       
 

ธรรมาภิบาล 15.7

แกนธรรมภิบาลจะตรวจสอบจริยธรรม ความโปร่งใส และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของเรา นอกจากนี้ยังวัดความสามารถของเราในการคำนึงถึงผู้มีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องเมื่อต้องทำการตัดสินใจ และการปกป้องพันธกิจของเราด้วย เราจึงเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทสาธารณประโยชน์เพื่อตอกย้ำความเชื่อของเราที่มีมานานกว่า 40 ปีว่าเป้าหมายทางสิ่งแวดล้อมและกำไรสามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้ ซึ่งทำให้ B Lab เห็นว่าเราจริงจังกับพันธกิจของเรามากกว่าที่เคย.
 

แรงงาน 22.9

แกนนี้จะวัดการสนับสนุนของเราในด้านความมั่นคงทางการเงิน สุขภาพ ความปลอดภัย การพัฒนาการงานอาชีพ และความพึงพอใจของพนักงานเรา ความยืดหยุุ่นในสถานที่ทำงาน การเข้าถึงโครงการช่วยเหลือด้านชีวิตส่วนตัว/การทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งสัปดาห์ การสมทบกองทุนสำหรับการเกษียณ นโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่แข็งแรง และการลาพักสำหรับเลี้ยงลูกโดยจ่ายเงินตลอด 20 สัปดาห์ คือหนึ่งในตัวอย่างที่เราตอบแทนพนักงานประจำว่าทุกคนจะได้ทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่พร้อมสนับสนุนพวกเขาเสมอ.

 

ชุมชน 21.6

แกนนี้ให้ความสำคัญด้านการมีส่วนร่วม รวมถึงผลกระทบที่เรามีในพื้นที่ที่เราทำงาน ใช้ชีวิต และจัดหาวัตถุดิบ นอกเหนือจากการริเริ่มโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เราจัดหาวัตถุดิบแล้ว เรายังช่วยยกระดับความโปร่งใสด้านห่วงโซ่อุปทานผ่านโครงการบล็อกเชนของเราด้วย.

 

ความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการเข้าถึงน้ำสะอาดทั่วโลกและปกป้องแหล่งน้ำสะอาดได้เรี่ยไรเงินบริจาคกว่า 69 ล้านดอลลาร์สำหรับชุมชนท้องถิ่นและทั่วโลกหลายร้อยแห่งนับตั้งแต่ปี 1999 และเราคือบริษัทแรกที่เข้าร่วม Ceres Company Network ในปี 1989 ซึ่งเราสนับสนุนการต่อสู้กับปัญหาด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดของโลกอย่างการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ความขาดแคลนน้ำและมลพิษทางน้ำ รวมถึงความอยุติธรรมในสถานที่ทำงานด้วย.

 

สิ่งแวดล้อม 25

ผลกระทบของเราต่ออากาศ สภาพอากาศ น้ำ ดิน และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงกิจกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรวมของเราจะถูกนำมาวิเคราะห์ในด้านนี้ ซึ่งจากคุณค่าที่เรายึดถือตั้งแต่วันก่อตั้ง เราได้คิดค้นสูตรของผลิตภัณฑ์เราที่ตรงตามแนวคิด Green Chemistry เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ความงามที่เห็นผลสูง วีแกน 100% และปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และได้รับการรองรับจาก Leaping Bunny ด้วย.

 

Aveda คือบริษัทความงามแห่งแรกที่ใช้วัตถุดิพลาสติกแบบรีไซเคิลจากการใช้งานของผู้บริโภค 100% ในบรรจุภัณฑ์ความงาม ปัจจุบันมากกว่า 85% ของขวด PET และโหลที่บรรจุสกินแคร์และผลิตภัณฑ์ตกแต่งผมของเรามีพลาสติกที่ผ่านการใช้งานของผู้บริโภคมาแล้ว 100% และการผลิตของเราใช้พลังงานทดแทน 100% โดยดึงพลังงานมาจากแผงพลังงานแสดงอาทิตย์ที่ศูนย์ของ Aveda และหรือพลังงานลมผ่านเครดิตพลังงานและการชดเชยคาร์บอน นอกจากนี้ของเสียกว่า 85% ที่ Aveda ผลิตนั้นถูกนำไปใช้อีกครั้งหรือรีไซเคิลในพื้นที่ผลิตหลักของเรา.

 

ผู้บริโภค  4.4

แกนผู้บริโภคจะวัดช่องทางรับผลตอบรับ ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล ผลิตภัณฑ์​และบริการ รวมถึงจรรยาบรรณด้านการตลาด เราได้รับการรองรับ ISO 22716 และเราใช้หลักการจากองค์กรภายนอกที่ได้รับการยอมรับในการตรวจสอบคุณภาพ เราเปิดเผยข้อมูลที่เราเก็บและใช้อย่างตรงไปตรงมา และการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดคือหนึ่งในองค์ประกอบที่เราให้ความสำคัญมากที่สุด.