เรื่องราวของเรา | EARTH MONTH

ปกป้องแหล่งน้ำ

เทียนหอม 1 กระปุก, บริการ 1 ครั้ง, จัดแต่งทรงผม 1 ครั้ง
เพื่อร่วมกันบริจาคให้ถึง 6.5 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ
#avedacleanwater

 

ขอขอบคุณ

 

ในวัน Earth Day อเวดาได้ได้ยกให้ทั้งเดือนเมษายนเป็นเดือนแห่งความรัก เพื่อเฉลิมฉลองและรวบรวมเงินทุนเพื่อปกป้องโลกและผู้คน
 

ความมุ่งมั่นของเครือข่ายอเวดา ทำให้ช่วยระดมเงินทุนมากว่า 50 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ในการสนับสนุนองค์กรมีช่วยส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม มาตั้งแต่ปี 1999 และระดมเงินทุนมากว่า 40 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ในการสนับสนุนโครงการปกป้องน้ำสะดากที่บ้านและทุกที่ทั่วโลก มาตั้งแต่ปี 2007

มาร่วมกับเรา ในเดือนเมษายน ในการช่วยระดมทุน 6.5 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ สำหรับโครงการเพื่อน้ำสะอาดในบ้านและทุกที่ทั่วโลก
 

100% เพื่อน้ำสะอาด
 

ในเดือน Earth Month เดือนเมษยน อเวดาได้บริจาคเงินยอดขาย 100% ของผลิตภัณฑ์เทียนอันเป็นเอกลักษณ์ของอเวดา light the way candles™ ให้องค์กร Greengrants Fund เพื่อโครงการที่เกี่ยวกับน้ำใน 85 ประเทศ ตั้งแต่ปี 2007 เราได้ช่วยผู้คนกว่า 920,000 คน ด้วยโครงการเกี่ยวกับน้ำ

 

700 โครงการที่ช่วยสนับสนุนชุมชนสำหรับน้ำดื่มที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้

700 โครงการชุมชนเพื่อต่อสู้กับมลพิษและมลภาวะ

1,175 ลุ่มน้ำที่ได้รับการปกป้อง เช่น ทะเลสาป, บึง และแม่น้ำ

2,400 ชุมชนจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุของการขาดแคลนน้ำและความขาดแคลนทั่วโลก

42,800 คือจำนวนผู้หญิงที่ได้งานทำ ในโครงการเพื่อน้ำสะอาดในชุมชนของพวกเธอ

104,900 เอเคอร์ เพื่อการเกษตรกรรมแบบยั่งยืน

106,400 คน ได้รับการช่วยเหลือในโครงการน้ำเพื่อระบบสาธารณูปโภค

 

 

 

เทียน light the way candle ของอเวดา ช่วยเปลี่ยนชีวิตชาวมาดากัสการ์และผู้คนทั่วโลกได้อย่างไร (รับชมวิดีโอ Greengrants) หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ greengrants.org

 

 

APPOINTMENTS FOR
CLEAN WATER℠

ในเดือนเมษายนของทุกๆปี อเวดาอาร์ททิสต์กว่าพันคน ได้ใช้เวลาและความสามารถของพวกเราในโครงการเพื่อน้ำสะอาด เพราะพวกเขานั้นยอดเยี่ยม โทรหา Exclusive Salon เพื่อจองวันเวลาในการรับบริการได้แล้ววันนี้

This content contains code that should not be entered into CMS content.

Please remove the code and put it instead into templates and/or the site's CSS or Javascript files.

This code risks breaking the site's frontend display, breaking the CMS edit screen, and causing difficulties when localizing this content to another locale.