รายงานประจำปีเรื่องการดูแลโลกและชุมชน

อเวดาเป็นบริษัทเอกชนรายแรกที่ลงนามในบัญญัติ Ceres Principles ในปี 1989 (การร่วมมือกันเพื่อระบบเศรษฐกิจที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม) จนถึงวันนี้เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่ผลงานดำเนินงานสู่สาธารณชน

รายงานประจำปี 2012 >>
รายงานประจำปี 2014 >>
รายงานประจำปี 2014 ภาคผนวก >>
นโยบายสิ่งแวดล้อม >>

This content contains code that should not be entered into CMS content.

Please remove the code and put it instead into templates and/or the site's CSS or Javascript files.

This code risks breaking the site's frontend display, breaking the CMS edit screen, and causing difficulties when localizing this content to another locale.