ใหม่
INVATI ADVANCED

ผมแลดูหนาขึ้น


ช่วยลดผมร่วงได้ถึง 53%2
ผมแลดูหนาขึ้น | ผมแข็งแรงขึ้น | คุณค่าจากธรรมชาติ1


1จากพืชพรรณธรรมชาติ, แร่ธาตุหรือน้ำที่ปราศจากปิโตรเลียม

2ลดผมหลุดร่วงจากการหวีผม ภายหลังจากใช้ invati advanced ทั้งระบบ เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์