ทางออกเพื่อผมเรียบสวย

smooth infusion
 

วันของคุณอาจดูจะดำเนินไปอย่งราบลื่น
สวยงาม เมื่อผมของคุณเรียบสวยนุ่มลื่นด้วย
เหมือนกัน แม้จะเจอกับความชื้น