SWEET BY NATURE.
WILD AT HEART.

NEW cherry almond shampoo & conditioner
ส่วนผสมพัฒนาจากธรรมชาติ 98%1
ผมนุ่มสลวยเงางาม | กลิ่นหอมหวานสดชื่นจากธรรมชาติ2

SWEET
BY NATURE.
WILD
AT HEART.

NEW cherry almond shampoo & conditioner
ส่วนผสมพัฒนาจากธรรมชาติ 98%1
ผมนุ่มสลวยเงางาม | กลิ่นหอมหวานสดชื่นจากธรรมชาติ2

เพื่อความงาม, สุขภาพ, สิ่งแวดล้อม,
แฟชั่นและศิลปะ ตั้งแต่ปีแต่ปี 1978

BEST SELLERS

ค้นพบผลิตภัณฑ์ขายดีที่ลูกค้าของเราหลงรัก

พันธกิจของเรา

 

พันธกิจของอเวดาคือการใส่ใจในโลกของเรา ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ที่เราคิดค้น ไปจนถึงวิธีการที่เราตอบแทนกลับคืนสู่สังคม อเวดามุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบของผู้นำที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เพียงแค่ในโลกของความงาม แต่หมายถึงโลกของเราทุกคน

 

HORST RECHELBACHER ผู้ก่อตั้งแบรนด์อเวดา


1จากพืชพรรณธรรมชาติ, แร่ธาตุหรือน้ำที่ปราศจากปิโตรเลียม

2กลิ่นหอมพัฒนาจากพืชพรรณธรรมชาติ, แร่ธาตุหรือน้ำที่ปราศจากปิโตรเลียม 100%